Motywacja zarobkiem

zarobkiW pracy liczy się przede wszystkim zarobek. To on motywuje nas do działania. Oczywiście atmosfera jest także ważna, ale pieniądze to bez wątpienia podstawa. Jedna z teorii zarządzania jednostki ludzkimi mówi, że lepiej aby motywowały pracownika pieniądze niż praca dla satysfakcji, gdyż dzięki temu wykonywana praca będzie lepsza, zwłaszcza w dłuższym okresie czasu.

Człowiek pracujący dla satysfakcji, po pewnym czasie może popaść w marazm, a premie finansowe, lub kary nie będą go napędzać, podczas gdy dla innych będzie to dodatkowy bodziec. Podobnie jest i w pracy administratora baz danych. Jest to praca wymagająca, w której osoba ją wykonująca musi czuć zaangażowanie w nią. J

ednak dobry administrator baz danych, tak samo jak w innych przypadkach, powinien nastawiać się na swój osobisty zysk. Wielu administratorów baz danych decyduje się na pracę na własny rachunek. Otwierają oni jednoosobowe firmy i wynajmują swoje usługi kilku firmom lub instytucjom. W takiej sytuacji zazwyczaj pracują zdalnie, często nawet nie wychodząc z domu. Należy jednak wiedzieć, że podobnie jak w innych zawodach związanych z szeroko rozumianą informatyką, także i tu wymagane jest ciągłe doskonalenie zawodowe. Mówić krótko, należy być na bieżąco z wszelkimi nowościami.

Wolni strzelcy

freelancerZawody związane z szeroko rozumianą informatyką nie muszą być wcale wykonywane w siedzibie firmy w której takie osoby są zatrudnione. Praca zdalna to w dzisiejszych czasach coś całkowicie normalnego.  Nie inaczej jest jeżeli mowa o takiej osobie jak administrator baz danych. Ponieważ pracuje w systemach wirtualnych, to dostęp do nich wcale nie wiąże się z konkretnym miejscem.

Oczywiście w przypadku pracy w systemach autonomicznych lub głęboko wrażliwych warto by administrator baz danych nie robił swojego zajęcia z domu. Zagrożenia włamań, wirusów i tym podobnych powodują, że pomimo wszystko większe instytucje i przedsiębiorstwa wprowadzają pracę w konkretnym chronionym miejscu. Jednak dla wielu mniejszych firm taka sytuacja jest tylko zbędnym kosztem.

Warto także zauważyć, że spora grupa administratorów baz danych to osoby wykonujące zlecenia dla konkretnych firm. Są to tak zwani wolni strzelcy, którzy wynajmują swoje usługi. Można by to uznać za typowy outsourcing.  Ciekawostką może być fakt, że aby wykonywać tego typu pracę, należy mieć spojrzenie analityczne ze sporą wyobraźnią.

Administratorami baz danych są osoby niebanalne, które traktują swoją pracę jak hobby. Powoduje to, że robią to co lubią, co jest na pewno bardzo dobre.

Potrzebny zawód

zawód administratora baz danychWspółczesny świat opiera się na informatyce. Osoby postronne nie wiedzą nawet, jak wiele systemów informatycznych ich otacza. Od klasycznego sklepiku spożywczego po wielkie konsorcja handlowe wszystko jest obecnie oparte o bazy danych, o szeroko rozumianą informatykę. Taka sytuacja wiąże się z faktem zatrudniania osób o takim wykształceniu, by wspomniane systemy działały bezbłędnie.

Administrator baz danych to osoba o dość wąskiej specjalizacji w dziedzinie informatyki, która jest jednak niezbędna w naprawdę wielu przedsiębiorstwach lub instytucjach. Bez pracy takiej osoby bazy danych mogły by być niestabilne, a ca za tym idzie także ulegać awarii. Wiadomo że tego typu uszkodzenia, to są straty, które są tym większe im dłużej dana awaria istnieje.

W większych i bardziej odpowiedzialnych instytucjach, takich jak chociażby banki, zatrudnia się wielu administratorów baz danych, którzy pracują w zasadzie przez całą dobę. Oczywiście jest to praca zmianowa. Zapewnianie ciągłości działania systemu jest dla banku niezbędne. Niestety to zajęcie ma swoje minusy. Przede wszystkim jest to monotonia. Jest to także zawód dość stresogenny, gdyż jak wcześniej wspomniano, wymaga sporej odpowiedzialności.

Odpowiedzialna praca administratora baz danych

administrator baz danychW dużych firmach każdego dnia przetwarza się gigantyczne ilości danych. Każda operacja w firmie, każda transakcja muszą zostać wprowadzone do systemu baz danych. Jest to system opracowany w celu pozbycia się konieczności archiwizacji danych w formie papierowej, co jest kosztowne i niepraktyczne.

Jednak nie wystarczy samo wdrożenie systemu do firmy, aby dane mogły być przetwarzane automatycznie. Potrzebny jest administrator baz danych, który te dane wprowadza, udoskonala, zabezpiecza dostęp do nich i nadaje uprawnienia do korzystania z baz danych odpowiednim osobom. Jest to typowo informatyczna praca biurowa, bardzo odpowiedzialna.

Administrator często musi podejmować pracę w święta lub nocą, by przeprowadzić konserwację systemu lub wprowadzić do niego udoskonalenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych. Od wydajnej pracy administratora zależy to, czy pracownicy innych działów będą mieli swobodny i odpowiedni dostęp do danych, które są im potrzebne do sprawnego wykonywania pracy.

To odpowiedzialna praca, w której liczy się skrupulatność i doskonała znajomość systemów, na których się pracuje, a także wszelkich możliwych luk i zabezpieczeń. Jest również dobrze wynagradzana, nawet jak na ogólnie dobrze opłacane środowisko informatyczne.

Do czego potrzebny jest administrator baz danych?

bazy danychZarządzanie systemami, które gromadzą i przetwarzają bazy danych nie jest wcale prostym zadaniem. Potrzebne są do niego duże umiejętności informatyczne i dokładna znajomość funkcjonowania takich systemów. Dodatkowo trzeba znać się dobrze na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich danych, które trafiają do takiego systemu.

Za wprowadzanie do systemu danych, ich przetwarzanie, udzielanie dostępu uprawnionym osobom jest odpowiedzialny administrator baz danych. Jednak to nie wszystkie jego zadania w firmie. Musi on również przeprowadzać bieżące konserwacje systemów, udoskonalać je w taki sposób, by były jak najbardziej odporne na wszelkie ataki z zewnątrz. Chodzi o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych, które trafiają do systemów.

Administrator baz danych ma więc na co dzień pełne ręce roboty. Pracuje w systemie ośmiogodzinnym, najczęściej zmianowym. Jego stała obecność w firmie jest bardzo potrzebna, by na bieżąco rozwiązywać wszelkie problemy dotyczące dostępu do baz danych. Wymagana jest również obecność w pracy w dni wolne od pracy, szczególnie wtedy, gdy potrzebna jest naprawa systemu lub wprowadzanie udoskonaleń dotyczących bezpieczeństwa danych. Bywa, że administrator pracuje również nocą.

Wymiar czasu pracy administratora baz danych

wymiar czasu pracyWe wszelkich firmach funkcjonują potężne bazy danych, czyli zbiory informacji zapisanych cyfrowo, które są niezbędne do prawidłowego działania firmy. Za wprowadzanie informacji do systemu, sporządzanie kopii zapasowych, a także czuwanie nad bezpieczeństwem danych czyli zabezpieczeniem ich wycieku lub dostępu osobom niepowołanym, jest  odpowiedzialny administrator baz danych.

To jedna z osób w firmie, od której wymaga się w zasadzie całodobowej obecności na stanowisku pracy. Jest to konieczne, ponieważ w razie jakiejkolwiek awarii trzeba na bieżąco usuwać usterki. Należy również dbać o to, by na bieżąco wprowadzać różne dane do systemu i zabezpieczać je.

Administrator baz danych najczęściej pracuje w systemie zmianowym, również na nocnej zmianie. Jego praca wymaga czasami przeprowadzenia różnych zmian technicznych. Wykonuje się je zwykle w godzinach, w których natężenie ruchu w systemie jest najmniejsze, czyli w godzinach nocnych lub wczesno porannych.

Jest to praca typowo komputerowa, w biurze, jednak wymaga czasem kontaktu z pracownikami wszystkich działów, by przydzielać im uprawnienia lub udzielać wsparcia technicznego dotyczącego baz danych. Nie jest to praca ciężka fizycznie, jednak bywa monotonna ze względu na ciągłe siedzenie przed komputerem.

Praca przy bazach danych

baza danychBazy danych są w wielu firmach podstawowym narzędziem pracy większości działów. Są to wszelkie informacje dotyczące danych pracowników, klientów i kontrahentów, przeprowadzanych transakcji i wszystko, co można zgromadzić w formie cyfrowej w specjalnych systemach bazodanowych. Jak łatwo się domyślić, są one bardzo rozległe – tym bardziej, im większy zasięg ma firma.

Dostęp do baz danych powinien być ściśle określony, nie wszyscy pracownicy mają możliwość wglądu do wszystkich informacji. Muszą one być również bezpieczne, co oznacza niemożliwość wyciekania jakichkolwiek poufnych informacji na zewnątrz.

Administrator baz danych to osoba odpowiedzialna w firmie właśnie za to, aby odpowiedni pracownicy mieli dostęp do odpowiednich danych. To on właśnie wprowadza wszelkie dane do systemu, zobowiązany jest do tworzenia kopii zapasowych niektórych poufnych danych i gromadzenia ich. Jego zadaniem jest również dbałość o bezpieczeństwo i poufność zapisanych w systemach danych.

Na to stanowisko zatrudnia się wyłącznie osoby z wykształceniem wyższym informatycznym lub pokrewnym, pozwalającym na sprawne poruszanie się w zakresie baz danych. Jednym z wymagań jest również dobra znajomość języka angielskiego.

Zarządzanie danymi

Bazy danych wykorzystuje się w każdej firmie. Są jednak przedsiębiorstwa, które gromadzą ich ogromne ilości – tak duże, że wymagają one specjalnej osoby, która przez 24 godziny na dobę będzie nimi zarządzała i weryfikowała poprawność ich przepływu. Zajmuje się tym administrator baz danych. zarządzanie danymi

Jego głównym zadaniem jest wprowadzanie danych do baz danych, zarządzanie ich przepływem oraz dbanie o ich prawidłowe funkcjonowanie. Administrator baz danych ma pracę ściśle umysłową. Wymaga ona długotrwałego siedzenia przed komputerem w biurze i wprowadzania danych. Od czasu do czasu wymagane są prace wdrożeniowe, które wymagają znajomości obsługi programów do baz danych oraz umiejętności informatycznych na zaawansowanym poziomie.

Praca ta może wydawać się dość monotonna – bardzo często pracuje się bez większego kontaktu z innymi ludźmi, nie ma się do czynienia z klientami. Praca wykonywana jest samodzielnie na samodzielnym stanowisku, często w odrębnym biurze lub boksie. Od czasu do czasu administrator baz danych kontaktuje się z innymi pracownikami telefonicznie lub osobiście. Zgłaszają oni różne awarie i problemy z dostępem do danych, które natychmiast wymagają rozwiązania. Jest to zatem praca, na której ciąży ogromna odpowiedzialność.

Wsparcie dużych firm i instytucji

wsparcie dużych firm i instytucjiWielkie firmy i instytucje każdego dnia wchodzą w posiadanie ogromnych ilości danych, które wymagają przetwarzania i archiwizacji. Dokonuje się tego oczywiście w systemach komputerowych, ponieważ utrzymywanie archiwów tradycyjnych byłoby nieefektywne, nieekologiczne i zajmowałoby zbyt wiele miejsca.

Dane zgromadzone komputerowo muszą zostać wprowadzone do systemów, zarchiwizowane, przetworzone, a dostęp do nich musi być ułatwiony do przeciętnego użytkownika. Zapewnia to płynny przepływ danych, którym zajmuje się administrator baz danych.

Osoba na tym stanowisku musi mieć wykształcenie w kierunku informatycznym oraz znać się na programowaniu. Bardzo ważnym czynnikiem jest perfekcyjna znajomość programów do obsługi baz danych. Jest to typowa praca siedząca przed komputerem, dlatego też swobodnie mogą ją wykonywać osoby niepełnosprawne ruchowo.

W przeważającej większości czasu pracy ich praca nie wymaga nawet przysłowiowego „ruszania się sprzed komputera”. Nie jest to więc wymarzony zawód dla osób bardzo aktywnych i nie lubiących siedzieć w miejscu, za to idealny dla osób poruszających się na wózku lub po prostu lubiących mało aktywny fizycznie, za to bardzo aktywny umysłowo tryb życia.

Czym zajmuje się administrator baz danych

Niemal w każdej firmie przetwarza się i gromadzi ogromne ilości danych. Dotyczą one praktycznie wszystkich działań, jakie mają miejsce w firmie. Każdy klient, każdy pacjent, czy każda operacja wymagają odnotowania w systemach komputerowych i możliwości dotarcia do tych danych w dowolnym momencie. czym się zajmuje administrator baz danych

Aby udostępnianie danych było możliwe na żądanie, administrator baz danych musi utrzymywać systemy informatyczne w odpowiedniej sprawności. Administrator baz danych jest więc odpowiedzialny za to, by wszystkie gromadzone w firmie dane były bezpieczne. Aby nie dochodziło do ich wykradania czy nadużywania ochrony danych osobowych, konieczna jest znajomość odpowiednich praw, ale także systemów zabezpieczeń informatycznych.

Administrator baz danych na co dzień rozwiązuje więc problemy, jakie pojawiają się na bieżąco w związku z bazami danych i dostępem do nich, ale również aktualizuje dane, gromadzi je, przetwarza, wprowadza zmiany zabezpieczeń do systemu. Najczęściej pracuje w systemie ośmiogodzinnym zmianowym. Czasem jego praca wymaga przeprowadzenia aktualizacji z odcięciem dostępu do baz danych użytkownikom. Wtedy odbywa się ona nocą w godzinach będących najmniejszym utrudnieniem dla większości użytkowników.