Zarządzanie danymi

Bazy danych wykorzystuje się w każdej firmie. Są jednak przedsiębiorstwa, które gromadzą ich ogromne ilości – tak duże, że wymagają one specjalnej osoby, która przez 24 godziny na dobę będzie nimi zarządzała i weryfikowała poprawność ich przepływu. Zajmuje się tym administrator baz danych. zarządzanie danymi

Jego głównym zadaniem jest wprowadzanie danych do baz danych, zarządzanie ich przepływem oraz dbanie o ich prawidłowe funkcjonowanie. Administrator baz danych ma pracę ściśle umysłową. Wymaga ona długotrwałego siedzenia przed komputerem w biurze i wprowadzania danych. Od czasu do czasu wymagane są prace wdrożeniowe, które wymagają znajomości obsługi programów do baz danych oraz umiejętności informatycznych na zaawansowanym poziomie.

Praca ta może wydawać się dość monotonna – bardzo często pracuje się bez większego kontaktu z innymi ludźmi, nie ma się do czynienia z klientami. Praca wykonywana jest samodzielnie na samodzielnym stanowisku, często w odrębnym biurze lub boksie. Od czasu do czasu administrator baz danych kontaktuje się z innymi pracownikami telefonicznie lub osobiście. Zgłaszają oni różne awarie i problemy z dostępem do danych, które natychmiast wymagają rozwiązania. Jest to zatem praca, na której ciąży ogromna odpowiedzialność.

Wsparcie dużych firm i instytucji

wsparcie dużych firm i instytucjiWielkie firmy i instytucje każdego dnia wchodzą w posiadanie ogromnych ilości danych, które wymagają przetwarzania i archiwizacji. Dokonuje się tego oczywiście w systemach komputerowych, ponieważ utrzymywanie archiwów tradycyjnych byłoby nieefektywne, nieekologiczne i zajmowałoby zbyt wiele miejsca.

Dane zgromadzone komputerowo muszą zostać wprowadzone do systemów, zarchiwizowane, przetworzone, a dostęp do nich musi być ułatwiony do przeciętnego użytkownika. Zapewnia to płynny przepływ danych, którym zajmuje się administrator baz danych.

Osoba na tym stanowisku musi mieć wykształcenie w kierunku informatycznym oraz znać się na programowaniu. Bardzo ważnym czynnikiem jest perfekcyjna znajomość programów do obsługi baz danych. Jest to typowa praca siedząca przed komputerem, dlatego też swobodnie mogą ją wykonywać osoby niepełnosprawne ruchowo.

W przeważającej większości czasu pracy ich praca nie wymaga nawet przysłowiowego „ruszania się sprzed komputera”. Nie jest to więc wymarzony zawód dla osób bardzo aktywnych i nie lubiących siedzieć w miejscu, za to idealny dla osób poruszających się na wózku lub po prostu lubiących mało aktywny fizycznie, za to bardzo aktywny umysłowo tryb życia.

Czym zajmuje się administrator baz danych

Niemal w każdej firmie przetwarza się i gromadzi ogromne ilości danych. Dotyczą one praktycznie wszystkich działań, jakie mają miejsce w firmie. Każdy klient, każdy pacjent, czy każda operacja wymagają odnotowania w systemach komputerowych i możliwości dotarcia do tych danych w dowolnym momencie. czym się zajmuje administrator baz danych

Aby udostępnianie danych było możliwe na żądanie, administrator baz danych musi utrzymywać systemy informatyczne w odpowiedniej sprawności. Administrator baz danych jest więc odpowiedzialny za to, by wszystkie gromadzone w firmie dane były bezpieczne. Aby nie dochodziło do ich wykradania czy nadużywania ochrony danych osobowych, konieczna jest znajomość odpowiednich praw, ale także systemów zabezpieczeń informatycznych.

Administrator baz danych na co dzień rozwiązuje więc problemy, jakie pojawiają się na bieżąco w związku z bazami danych i dostępem do nich, ale również aktualizuje dane, gromadzi je, przetwarza, wprowadza zmiany zabezpieczeń do systemu. Najczęściej pracuje w systemie ośmiogodzinnym zmianowym. Czasem jego praca wymaga przeprowadzenia aktualizacji z odcięciem dostępu do baz danych użytkownikom. Wtedy odbywa się ona nocą w godzinach będących najmniejszym utrudnieniem dla większości użytkowników.

Wypalenie zawodowe administratora baz danych

 

stres w pracy administratora baz danychWypalenie zawodowe jako termin medyczny pojawił się już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Początkowo syndrom ten łączono z zawodami związanymi z niesieniem pomocy. W dzisiejszych czasach wypalenie zawodowe może dotknąć każdego pracownika, w tym także administratora baz danych. Oficjalna definicja określa syndrom ten jako reakcje fizyczne i psychiczne organizmu na stres związany z wykonywaną pracą.

 

Zawód administratora baz danych obarczony jest ogromną odpowiedzialnością. Pierwszymi objawami wskazującymi na pojawienie się wypalenia zawodowego na tym stanowisku jest permanentne zmęczenie, które towarzyszy administratorowi już od momentu przebudzenia. Kolejne niepokojące sygnały to kłopoty z zasypianiem, apatia, niechęć do pracy, uczucie pustki czy ciągłe poddenerwowanie. W eskalowanej formie wypalenie zawodowe może powodować bóle głowy, nadciśnienie, nudności, a nawet uczucie duszności.

Przyczynami wypalenia zawodowego są najczęściej długotrwałe wykonywanie dodatkowych obowiązków, zbyt trudne zadania, monotonia pracy czy też presja czasowa generowana przez pracodawcę. Administrator baz danych dotknięty wypaleniem zawodowym powinien zadbać o równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Work-life balance, odpowiedni odpoczynek  zapewnią regenerację i nowe spojrzenie na wykonywaną pracę. Udział w specjalistycznej konferencji czy szkoleniu, podjęcie nauki języków wzmocnią pewność siebie administratora baz danych oraz dostrzec wartość wykonywanej przez niego pracy.

Zabezpieczenia baz danych – działania administratora

jak zabezpieczyć bazy danychJednym z głównych zadań administratora baz danych jest zapewnienie ich kompleksowej ochrony. Zabezpieczenie baz powinno się odbywać na wielu płaszczyznach.

Podstawowym aspektem jest zaplanowanie rozmieszczenia serwerów bazodanowych w infrastrukturze. Najczęściej administrator baz danych, obejmując stanowisko otrzymuje pewien „stan działający”. Nie może zatem sam zaprojektować struktury bazy, właściwości użytkowników czy mechanizmów wymiany danych.

Najpopularniejszy model trójwarstwowy aplikacji obejmuje: interfejs webowy, serwer aplikacyjny i bazę. Administrator baz danych powinien zabezpieczyć te najważniejsze elementy w różnych strefach bezpieczeństwa. Jest to niezwykle istotne w przypadku aplikacji dostępnych z internetu. Doświadczony administrator systemów umieszcza bazę danych w sprawdzonym i kontrolowanym środowisku – np. centrum danych. Samo odseparowanie najważniejszego elementu nie gwarantuje bezpieczeństwa jednak daje pewne możliwości obwarowania każdego elementu systemu urządzeniami kontroli dostępu.

Podstawową metodą zabezpieczenia baz danych jest hardening, który polega na zmianie i dostrojeniu domyślnych parametrów konfiguracyjnych. W ramach tego procesu administrator baz danych usuwa konta domyślne i zmienia hasła tym, które są niezbędne. Aktywuje natywne mechanizmy audytu, np. alterowanie w przypadku wielokrotnych nieudanych prób logowań.

Dodatkowe działania zabezpieczające system to:  aktualizacja zarówno systemu operacyjnego, jak i samej bazy danych, okresowe prowadzenie audytów bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo baz danych cz. 2 – ataki zewnętrzne

ataki hakerskie na bazy danychAdministrator baz danych musi się zmagać Z różnego rodzaju zagrożeniami, jednym z nich są ataki hakerskie. Ukierunkowane i dobrze przeprowadzone ataki są często trudno dostrzegalne. Bazy danych obsługują zazwyczaj bardzo dużą ilość połączeń. Typowa baza danych przyjmuje do 20 tyś. połączeń na sekundę. W takim gąszczu trudno dostrzec krótki, kilku sekundowy atak bez dodatkowych mechanizmów obronnych. Ich wdrożenie i ciągła kontrola należy do zadań administratora baz danych.

Największym zagrożeniem technicznym dla baz danych jest SQL Incjection. W swojej powszechności przebił nawet Cross Site Scripting. Jego cechą jest bardzo wysoka skuteczność. SQL Injection wykorzystuje lukę lub błąd aplikacji webowych polegającą na nieodpowiednim filtrowaniu lub niedostatecznym typowaniu danych użytkownika. Skuteczny atak SQL Injection może anulować konieczność logowania, pobrać dane z bazy, wprowadzić w niej modyfikacje, nawet wykonać polecenia systemowe czy potraktować bazę jako repozytorium dla kodu złośliwego.

Za cel ataków hakerzy obierają także protokoły sieciowe. Duża część oprogramowania baz danych komunikuje się za pomocą protokołów, które nie posiadają dokumentacji dostępnej publicznie. W takich sytuacjach możliwe jest znalezienie luk umożliwiających obchodzenie mechanizmów uwierzytelnienia czy przekazywania nieautoryzowanych zapytań np. INSERT. Bardzo ważnym aspektem są drobiazgowe audyty. Jeśli administrator bazy danych skrupulatnie monitoruje bazę danych ma szanse na wyłapanie nawet inteligentnych hakerskich inicjatyw.

Bezpieczeństwo baz danych cz. 1

baza danych bezpiecznaDo jednych z kluczowych zdań administratora baz danych jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa powierzonym mu zasobom. Zagrożenia bazy danych czyhają wszędzie. Należą do nich dość powszechne i błahe, związane z wadliwą konfiguracją czy pozostawieniem nośników zawierających kopie zapasowe bez stosownego nadzoru, po złożone i świadome techniczne ataki.

Naruszenie bezpieczeństwa zasobów może się wiązać np. z podatnością systemu operacyjnego, kontrolującego serwer z danymi, lub aplikacji, która komunikuje się z bazą lub samego
oprogramowania bazy.

Nie bez znaczenia jest fakt, że duże zagrożenie dla baz danych stanowią sami pracownicy. Zagrożenie baz danych może się wiązać nie tylko, z niedopatrzeniem swoich obowiązków przez administratora baz danych, dodatkowym aspektem jest kontrola kont użytkowników. Użytkowników kont bazodanowych dzielimy zazwyczaj na właścicieli kont zwykłych i posiadaczy kont uprzywilejowanych. Niewystarczająca kontrola i przypadkowe nadanie specjalnych uprawnień kontom zwykłych użytkowników może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa baz danych.

Jednym z niedocenianych zagadnień jest zagrożenie płynące z wnętrza firmy. Pracownicy czy kontraktorzy, którzy pracują dla danego przedsiębiorstwa nie muszą posługiwać się zaawansowanymi narzędziami. Wystarczy Excel, który ma prostego klienta do komunikacji z bazą czy też podejmowanie prób logowania na konta domyślne.

Czym się zajmuje Administrator baz danych?

Każda poważna firma posiada swoje bazy danych. Są to zbiory informacji o danej firmie zapisane w formie cyfrowej, których przetwarzaniem zajmują się specjalne programy komputerowe. Tworzenie kopii zapasowych to jedna z metod archiwizowania zgromadzonych danych. Każda firma posiadająca swoje bazy danych posiada także pracownika odpowiedzialnego za modyfikowanie jej struktur oraz uaktualnianie. Administrator baz danych zapewnia prawidłowe działanie całego systemu oraz jego bezpieczeństwo. Jeśli wystąpi awaria to on odzyskuje utracone dane i przywraca stabilność systemu.

Najczęściej bazy danych zawierają poufne informacje na temat danej firmy. Administrator tworzy odpowiednie zabezpieczenia bazy, tak by jak najbardziej zminimalizować sytuacje uszkodzenia, awarii lub dostępu do danych przez osoby niepożądane. Do zadań administratora należy także porządkowanie danych przy wykorzystaniu określonych procedur i programów. W jego gestii znajduje się także przydzielanie uprawnień dostępowych poszczególnym użytkownikom. Administrator baz danych jest także odpowiedzialny za odpowiednią konserwację sprzętu.

W pracy administrator baz danych wykorzystuje dokumentację programową, techniczną, swoją wiedzę oraz programy narzędziowe. W tym celu niezbędna jest wiedza z zakresu środowiska bazodanowe Oracle oraz znajomość jedego z języków programowania np. SQL, C++, PLSQL.

Zryw do pracy

Dziś od rana mam taki power do pracy, że nic i nikt nie jest w stanie mnie zatrzymać! Nie wiem skąd we mnie tyle energii, skoro w nocy wcale dobrze nie spałem, ale cieszę się, że jest i wykorzystuję ją maksymalnie.

W pracy nie należę do najpracowitszych. Nigdy się nie przemęczam, choć zajmuję odpowiedzialne stanowisko administratora baz danych. Zazwyczaj robię to, co najpilniejsze, a potem fajrant. Byle się nie napracować.

b82Dziś wyrobiłem chyba jednak normę z kilku dni naraz. Gdy tylko przekroczyłem próg swojego biura wziąłem się do roboty i tak pracuję już przez bitych kilka godzin. Praca niemal pali mi się w rękach, a ja to wykorzystuję, bo wiem, że to na pewno tymczasowe. Nigdy nie byłem typem pracusia, dlatego wątpię, bym przez noc tak bardzo się zmienił i ta zmiana miała się utrzymać. Z jednej strony to nawet nie chciałbym być bardzo pracowity, bo za dużo by ode mnie wymagano i nie miałbym czasu na odpoczynek. Usilnie staram się nie pokazać swojego dzisiejszego zaangażowania, żeby nikt nie odczytał go opacznie i nie zaczął mnie nagle wykorzystywać do innych zajęć. Mam świadomość, że jeśli dziś sobie trochę ponadrabiam, to przez kolejne dni będę mógł wypoczywać w pracy jak nigdy dotąd. Ale się z tego cieszę! Może w końcu uda mi się przejść level w grze, nad którym głowię się już od tygodnia!

Administrator baz danych

Administrator baz danych jest osobą, która:

 • Opiekuje się gotowymi aplikacjami, instaluje je.
 • Zarządza użytkownikami, nadaje im uprawnienia.
 • Odpowiada za ciągłość pracy.
 • Odpowiada za wydajność.
 • Tworzy kopie bezpieczeństwa.

18Do podstawowych zadań administratora należą:

 • Instalacja systemu.
 • Zapewnienie ciągłej pracy aplikacji.
 • Startowanie bazy.
 • Tworzenie kopii zapasowych.
 • Zapewnienie optymalnych warunków dostępu do bazy.
 • Dbanie o wydajność systemu.
 • Monitorowanie systemu.
 • Zapewnienie dostępu do bazy na zasadach bezpieczeństwa określonych odpowiednią polityką (tajność danych, zgodność z ustawami, …).
 • Tworzenie lub usuwanie użytkowników.
 • Nadawanie lub odbieranie uprawnień użytkownikom.
 • Przywracanie bazy po awarii.