Zarządzanie danymi

Bazy danych wykorzystuje się w każdej firmie. Są jednak przedsiębiorstwa, które gromadzą ich ogromne ilości – tak duże, że wymagają one specjalnej osoby, która przez 24 godziny na dobę będzie nimi zarządzała i weryfikowała poprawność ich przepływu. Zajmuje się tym administrator baz danych. zarządzanie danymi

Jego głównym zadaniem jest wprowadzanie danych do baz danych, zarządzanie ich przepływem oraz dbanie o ich prawidłowe funkcjonowanie. Administrator baz danych ma pracę ściśle umysłową. Wymaga ona długotrwałego siedzenia przed komputerem w biurze i wprowadzania danych. Od czasu do czasu wymagane są prace wdrożeniowe, które wymagają znajomości obsługi programów do baz danych oraz umiejętności informatycznych na zaawansowanym poziomie.

Praca ta może wydawać się dość monotonna – bardzo często pracuje się bez większego kontaktu z innymi ludźmi, nie ma się do czynienia z klientami. Praca wykonywana jest samodzielnie na samodzielnym stanowisku, często w odrębnym biurze lub boksie. Od czasu do czasu administrator baz danych kontaktuje się z innymi pracownikami telefonicznie lub osobiście. Zgłaszają oni różne awarie i problemy z dostępem do danych, które natychmiast wymagają rozwiązania. Jest to zatem praca, na której ciąży ogromna odpowiedzialność.

Wsparcie dużych firm i instytucji

wsparcie dużych firm i instytucjiWielkie firmy i instytucje każdego dnia wchodzą w posiadanie ogromnych ilości danych, które wymagają przetwarzania i archiwizacji. Dokonuje się tego oczywiście w systemach komputerowych, ponieważ utrzymywanie archiwów tradycyjnych byłoby nieefektywne, nieekologiczne i zajmowałoby zbyt wiele miejsca.

Dane zgromadzone komputerowo muszą zostać wprowadzone do systemów, zarchiwizowane, przetworzone, a dostęp do nich musi być ułatwiony do przeciętnego użytkownika. Zapewnia to płynny przepływ danych, którym zajmuje się administrator baz danych.

Osoba na tym stanowisku musi mieć wykształcenie w kierunku informatycznym oraz znać się na programowaniu. Bardzo ważnym czynnikiem jest perfekcyjna znajomość programów do obsługi baz danych. Jest to typowa praca siedząca przed komputerem, dlatego też swobodnie mogą ją wykonywać osoby niepełnosprawne ruchowo.

W przeważającej większości czasu pracy ich praca nie wymaga nawet przysłowiowego „ruszania się sprzed komputera”. Nie jest to więc wymarzony zawód dla osób bardzo aktywnych i nie lubiących siedzieć w miejscu, za to idealny dla osób poruszających się na wózku lub po prostu lubiących mało aktywny fizycznie, za to bardzo aktywny umysłowo tryb życia.

Czym zajmuje się administrator baz danych

Niemal w każdej firmie przetwarza się i gromadzi ogromne ilości danych. Dotyczą one praktycznie wszystkich działań, jakie mają miejsce w firmie. Każdy klient, każdy pacjent, czy każda operacja wymagają odnotowania w systemach komputerowych i możliwości dotarcia do tych danych w dowolnym momencie. czym się zajmuje administrator baz danych

Aby udostępnianie danych było możliwe na żądanie, administrator baz danych musi utrzymywać systemy informatyczne w odpowiedniej sprawności. Administrator baz danych jest więc odpowiedzialny za to, by wszystkie gromadzone w firmie dane były bezpieczne. Aby nie dochodziło do ich wykradania czy nadużywania ochrony danych osobowych, konieczna jest znajomość odpowiednich praw, ale także systemów zabezpieczeń informatycznych.

Administrator baz danych na co dzień rozwiązuje więc problemy, jakie pojawiają się na bieżąco w związku z bazami danych i dostępem do nich, ale również aktualizuje dane, gromadzi je, przetwarza, wprowadza zmiany zabezpieczeń do systemu. Najczęściej pracuje w systemie ośmiogodzinnym zmianowym. Czasem jego praca wymaga przeprowadzenia aktualizacji z odcięciem dostępu do baz danych użytkownikom. Wtedy odbywa się ona nocą w godzinach będących najmniejszym utrudnieniem dla większości użytkowników.