Odpowiedzialna praca administratora baz danych

administrator baz danychW dużych firmach każdego dnia przetwarza się gigantyczne ilości danych. Każda operacja w firmie, każda transakcja muszą zostać wprowadzone do systemu baz danych. Jest to system opracowany w celu pozbycia się konieczności archiwizacji danych w formie papierowej, co jest kosztowne i niepraktyczne.

Jednak nie wystarczy samo wdrożenie systemu do firmy, aby dane mogły być przetwarzane automatycznie. Potrzebny jest administrator baz danych, który te dane wprowadza, udoskonala, zabezpiecza dostęp do nich i nadaje uprawnienia do korzystania z baz danych odpowiednim osobom. Jest to typowo informatyczna praca biurowa, bardzo odpowiedzialna.

Administrator często musi podejmować pracę w święta lub nocą, by przeprowadzić konserwację systemu lub wprowadzić do niego udoskonalenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych. Od wydajnej pracy administratora zależy to, czy pracownicy innych działów będą mieli swobodny i odpowiedni dostęp do danych, które są im potrzebne do sprawnego wykonywania pracy.

To odpowiedzialna praca, w której liczy się skrupulatność i doskonała znajomość systemów, na których się pracuje, a także wszelkich możliwych luk i zabezpieczeń. Jest również dobrze wynagradzana, nawet jak na ogólnie dobrze opłacane środowisko informatyczne.

Do czego potrzebny jest administrator baz danych?

bazy danychZarządzanie systemami, które gromadzą i przetwarzają bazy danych nie jest wcale prostym zadaniem. Potrzebne są do niego duże umiejętności informatyczne i dokładna znajomość funkcjonowania takich systemów. Dodatkowo trzeba znać się dobrze na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich danych, które trafiają do takiego systemu.

Za wprowadzanie do systemu danych, ich przetwarzanie, udzielanie dostępu uprawnionym osobom jest odpowiedzialny administrator baz danych. Jednak to nie wszystkie jego zadania w firmie. Musi on również przeprowadzać bieżące konserwacje systemów, udoskonalać je w taki sposób, by były jak najbardziej odporne na wszelkie ataki z zewnątrz. Chodzi o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa danych, które trafiają do systemów.

Administrator baz danych ma więc na co dzień pełne ręce roboty. Pracuje w systemie ośmiogodzinnym, najczęściej zmianowym. Jego stała obecność w firmie jest bardzo potrzebna, by na bieżąco rozwiązywać wszelkie problemy dotyczące dostępu do baz danych. Wymagana jest również obecność w pracy w dni wolne od pracy, szczególnie wtedy, gdy potrzebna jest naprawa systemu lub wprowadzanie udoskonaleń dotyczących bezpieczeństwa danych. Bywa, że administrator pracuje również nocą.

Wymiar czasu pracy administratora baz danych

wymiar czasu pracyWe wszelkich firmach funkcjonują potężne bazy danych, czyli zbiory informacji zapisanych cyfrowo, które są niezbędne do prawidłowego działania firmy. Za wprowadzanie informacji do systemu, sporządzanie kopii zapasowych, a także czuwanie nad bezpieczeństwem danych czyli zabezpieczeniem ich wycieku lub dostępu osobom niepowołanym, jest  odpowiedzialny administrator baz danych.

To jedna z osób w firmie, od której wymaga się w zasadzie całodobowej obecności na stanowisku pracy. Jest to konieczne, ponieważ w razie jakiejkolwiek awarii trzeba na bieżąco usuwać usterki. Należy również dbać o to, by na bieżąco wprowadzać różne dane do systemu i zabezpieczać je.

Administrator baz danych najczęściej pracuje w systemie zmianowym, również na nocnej zmianie. Jego praca wymaga czasami przeprowadzenia różnych zmian technicznych. Wykonuje się je zwykle w godzinach, w których natężenie ruchu w systemie jest najmniejsze, czyli w godzinach nocnych lub wczesno porannych.

Jest to praca typowo komputerowa, w biurze, jednak wymaga czasem kontaktu z pracownikami wszystkich działów, by przydzielać im uprawnienia lub udzielać wsparcia technicznego dotyczącego baz danych. Nie jest to praca ciężka fizycznie, jednak bywa monotonna ze względu na ciągłe siedzenie przed komputerem.

Praca przy bazach danych

baza danychBazy danych są w wielu firmach podstawowym narzędziem pracy większości działów. Są to wszelkie informacje dotyczące danych pracowników, klientów i kontrahentów, przeprowadzanych transakcji i wszystko, co można zgromadzić w formie cyfrowej w specjalnych systemach bazodanowych. Jak łatwo się domyślić, są one bardzo rozległe – tym bardziej, im większy zasięg ma firma.

Dostęp do baz danych powinien być ściśle określony, nie wszyscy pracownicy mają możliwość wglądu do wszystkich informacji. Muszą one być również bezpieczne, co oznacza niemożliwość wyciekania jakichkolwiek poufnych informacji na zewnątrz.

Administrator baz danych to osoba odpowiedzialna w firmie właśnie za to, aby odpowiedni pracownicy mieli dostęp do odpowiednich danych. To on właśnie wprowadza wszelkie dane do systemu, zobowiązany jest do tworzenia kopii zapasowych niektórych poufnych danych i gromadzenia ich. Jego zadaniem jest również dbałość o bezpieczeństwo i poufność zapisanych w systemach danych.

Na to stanowisko zatrudnia się wyłącznie osoby z wykształceniem wyższym informatycznym lub pokrewnym, pozwalającym na sprawne poruszanie się w zakresie baz danych. Jednym z wymagań jest również dobra znajomość języka angielskiego.