Bezpieczeństwo danych

bezpieczeństwo danychWe współczesnym świecie dane są niezwykle ważne i należy dbać o ich bezpieczeństwo, chociażby z ryzyka kradzieży i niepowołanego wykorzystania. Bazy danych tworzone są na rozmaite potrzeby, nie tylko handlowe. Są one aktywnie przetwarzane w codziennej pracy tysięcy pracowników na całym świecie. Handel internetowy wykorzystuje całe mnóstwo danych, tak do sprzedaży, dostawy jak i marketingu.

To wszystko sprawia, iż administrator baz danych to profesja niezwykle istotna na rynku i poszukiwana. Specjalistów w tym zakresie powoli zaczyna przybywać. Póki co, rynek jest nienasycony i praktycznie każdy administrator z kwalifikacjami i należytą wiedzą praktyczną, o pracę martwić się nie musi. Sytuacja na rynku zapewnia także godziwe warunki płacy dla pracowników administracji danymi.

To zawód z przyszłością, o niezwykłym tempie rozwoju, tak w zakresie potrzeb, jak również popytu na pracowników w tym zawodzie. Przybywa wąskich specjalizacji w tej dziedzinie. Mobilizuje to współczesnych administratorów do nauki i rozwoju, zaś przyszłym administratorom daje możliwość konkurowania umiejętnościami.

Kompetentny administrator baz danych

administrator baz danychKompetentny administrator baz danych to priorytet dla szanującej się firmy. Nie można bowiem pozwolić, aby jakiekolwiek dane, czy to sprzedażowe, czy technologiczne mogły wypłynąć poza osoby wtajemniczone i uprawnione do posiadania tej wiedzy.

Praca na tym stanowisku wymaga szerokiej wiedzy nie tylko z dziedziny informatyki, ale i bezpieczeństwa danych, ich przechowywania, archiwizacji i tworzenia skutecznych, wygodnych w użyciu baz danych. Wraz z rozwojem sprzedaży i księgowości internetowej ilość i kaliber danych przechowywanych w chmurze, w internecie wzrasta. Co za tym idzie, popyt na specjalistów dbających o dane firmowe również rośnie. Potrzebne są osoby do budowania systemów zabezpieczeń oraz struktury danych.

Nie jest to tak łatwe na jakie wygląda. Laikom trudno jest wyobrazić sobie skomplikowany system danych, pojemne foldery, segregacje danych i szereg poziomów uprawnień do zapoznawania się z danymi, wprowadzania w nich zmian itd. Osoby mające administrację bazami danych, są w tym wypadku na wagę złota. Co ciekawe administratorzy poza budowaniem systemu od zera, oferują również audyty.

Wynajem firm zewnętrznych

wynajem firm zewnętrznychPraca z danymi to praca wymagająca zachowania poufności, a przy tym praca z komputerem. Opracowywanie baz danych, dbałość o ich działanie i zabezpieczenie wydaje się niczym ciekawym, tymczasem spora ilość osób wybiera właśnie tę specjalizację. To część informatyki, aczkolwiek bardzo wyjątkowa, z pogranicza zarządzania, matematyki i informatyki.

Firmy potrzebują wielu rozmaitych usług. Nie w każdym przypadku mogą sobie pozwolić na zatrudnienie specjalisty z danej dziedziny, o wiele częściej korzystają ze zleceń zewnętrznych. Podwykonawcy świadczą między innymi obsługę IT. Prócz utrzymania sprzętu w należytym stanie, tworzenia zindywidualizowanego oprogramowania, firmy IT realizują również archiwizacje danych i zarządzanie bazami danych. To ryzykowne posunięcie, o ile firma nie posiada zaufania do realizatora. Administrator baz danych może bowiem wynosić na zewnątrz tajemnicę firmy, dane jej klientów itd. Administratorów zazwyczaj zatrudniają większe firmy informatyczne, które obsługują szereg klientów, realizując konkretne zadania lub kompleksową obsługę IT.

Zarządzanie danymi osobowymi

dane osoboweWspółczesne prawo nakłada obowiązek na firmy i nie tylko firmy administrowania danymi osobowymi swoich klientów i osób których dane przechowują, pozyskali. Procedury są na tyle złożone iż administrator baz danych zyskuje nowe stanowisko pracy.

Administracja bazami danych to nie tylko zabezpieczanie baz danych osobowych jednak w przeważającej mierze w firmach handlowych to właśnie dane klientów. Wymagają one zabezpieczenia przed dostaniem się w  niepowołane ręce, ale również przed utratą. To ważne dane dla firmy, które są przetwarzane cały czas.

Administrator odpowiada za ich stosowne użycie jak też tworzenie kopii zapasowych i ewentualne ich odzyskanie. To praca typowo informatyczna, jednak związana z oprogramowaniem komputera, nie zaś komputerami jako fizycznymi pudełkami. W wielu organizacjach administratorzy baz danych pracują zdalnie na serwerach oddalonych od firmy i od nich samych wiele kilometrów. To niezwykła praca, niezwykle wirtualna, którą trudno jest uchwycić i rozliczyć. Nie oznacza to jednak, że administrator robi co chce, bowiem obowiązują go także raporty, ustalenia, procedury.

Komu potrzebny jest administrator baz danych?

komu potrzebny jest administrator baz danychNie każda firma potrzebuje administratora baz danych. Wyjść należy od tego czy firma posiada bazy danych. W zasadzie każda firma powinna posiadać mniejsze lub większe bazy danych chociażby klientów, wierzycieli, dostawców itp. nie zawsze jednak potrzebna jest administracja tymi danymi. Jeśli w bazie jest niewiele danych można się obejść bez złożoności systemu.

Jeśli jednak firma posiada oddziały, rozbudowaną siatkę pracowników, wówczas administrator baz danych jest niezbędny, aby usystematyzować poziom dostępu do danych, wykonać konfigurację poszczególnych odnośników danych i wiele innych elementów systemu gospodarki danymi. Warto zauważyć, iż poza kopiowaniem, odtwarzaniem istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa bazy danych na zewnątrz.

Wiele firm korzysta z usług administratora baz danych okresowo, poprzez przegląd, modyfikacje systemu itp. Inne firmy w razie potrzeby, a niektóre zatrudniają administratora na samodzielnym stanowisku dostępnym w firmie non stop. Bezsprzecznie to rozwojowa profesja.

Odpowiedzialna praca administratora baz danych

administrator baz danychW dużych firmach każdego dnia przetwarza się gigantyczne ilości danych. Każda operacja w firmie, każda transakcja muszą zostać wprowadzone do systemu baz danych. Jest to system opracowany w celu pozbycia się konieczności archiwizacji danych w formie papierowej, co jest kosztowne i niepraktyczne.

Jednak nie wystarczy samo wdrożenie systemu do firmy, aby dane mogły być przetwarzane automatycznie. Potrzebny jest administrator baz danych, który te dane wprowadza, udoskonala, zabezpiecza dostęp do nich i nadaje uprawnienia do korzystania z baz danych odpowiednim osobom. Jest to typowo informatyczna praca biurowa, bardzo odpowiedzialna.

Administrator często musi podejmować pracę w święta lub nocą, by przeprowadzić konserwację systemu lub wprowadzić do niego udoskonalenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych. Od wydajnej pracy administratora zależy to, czy pracownicy innych działów będą mieli swobodny i odpowiedni dostęp do danych, które są im potrzebne do sprawnego wykonywania pracy.

To odpowiedzialna praca, w której liczy się skrupulatność i doskonała znajomość systemów, na których się pracuje, a także wszelkich możliwych luk i zabezpieczeń. Jest również dobrze wynagradzana, nawet jak na ogólnie dobrze opłacane środowisko informatyczne.

Praca przy bazach danych

baza danychBazy danych są w wielu firmach podstawowym narzędziem pracy większości działów. Są to wszelkie informacje dotyczące danych pracowników, klientów i kontrahentów, przeprowadzanych transakcji i wszystko, co można zgromadzić w formie cyfrowej w specjalnych systemach bazodanowych. Jak łatwo się domyślić, są one bardzo rozległe – tym bardziej, im większy zasięg ma firma.

Dostęp do baz danych powinien być ściśle określony, nie wszyscy pracownicy mają możliwość wglądu do wszystkich informacji. Muszą one być również bezpieczne, co oznacza niemożliwość wyciekania jakichkolwiek poufnych informacji na zewnątrz.

Administrator baz danych to osoba odpowiedzialna w firmie właśnie za to, aby odpowiedni pracownicy mieli dostęp do odpowiednich danych. To on właśnie wprowadza wszelkie dane do systemu, zobowiązany jest do tworzenia kopii zapasowych niektórych poufnych danych i gromadzenia ich. Jego zadaniem jest również dbałość o bezpieczeństwo i poufność zapisanych w systemach danych.

Na to stanowisko zatrudnia się wyłącznie osoby z wykształceniem wyższym informatycznym lub pokrewnym, pozwalającym na sprawne poruszanie się w zakresie baz danych. Jednym z wymagań jest również dobra znajomość języka angielskiego.

Zarządzanie danymi

Bazy danych wykorzystuje się w każdej firmie. Są jednak przedsiębiorstwa, które gromadzą ich ogromne ilości – tak duże, że wymagają one specjalnej osoby, która przez 24 godziny na dobę będzie nimi zarządzała i weryfikowała poprawność ich przepływu. Zajmuje się tym administrator baz danych. zarządzanie danymi

Jego głównym zadaniem jest wprowadzanie danych do baz danych, zarządzanie ich przepływem oraz dbanie o ich prawidłowe funkcjonowanie. Administrator baz danych ma pracę ściśle umysłową. Wymaga ona długotrwałego siedzenia przed komputerem w biurze i wprowadzania danych. Od czasu do czasu wymagane są prace wdrożeniowe, które wymagają znajomości obsługi programów do baz danych oraz umiejętności informatycznych na zaawansowanym poziomie.

Praca ta może wydawać się dość monotonna – bardzo często pracuje się bez większego kontaktu z innymi ludźmi, nie ma się do czynienia z klientami. Praca wykonywana jest samodzielnie na samodzielnym stanowisku, często w odrębnym biurze lub boksie. Od czasu do czasu administrator baz danych kontaktuje się z innymi pracownikami telefonicznie lub osobiście. Zgłaszają oni różne awarie i problemy z dostępem do danych, które natychmiast wymagają rozwiązania. Jest to zatem praca, na której ciąży ogromna odpowiedzialność.

Czym zajmuje się administrator baz danych

Niemal w każdej firmie przetwarza się i gromadzi ogromne ilości danych. Dotyczą one praktycznie wszystkich działań, jakie mają miejsce w firmie. Każdy klient, każdy pacjent, czy każda operacja wymagają odnotowania w systemach komputerowych i możliwości dotarcia do tych danych w dowolnym momencie. czym się zajmuje administrator baz danych

Aby udostępnianie danych było możliwe na żądanie, administrator baz danych musi utrzymywać systemy informatyczne w odpowiedniej sprawności. Administrator baz danych jest więc odpowiedzialny za to, by wszystkie gromadzone w firmie dane były bezpieczne. Aby nie dochodziło do ich wykradania czy nadużywania ochrony danych osobowych, konieczna jest znajomość odpowiednich praw, ale także systemów zabezpieczeń informatycznych.

Administrator baz danych na co dzień rozwiązuje więc problemy, jakie pojawiają się na bieżąco w związku z bazami danych i dostępem do nich, ale również aktualizuje dane, gromadzi je, przetwarza, wprowadza zmiany zabezpieczeń do systemu. Najczęściej pracuje w systemie ośmiogodzinnym zmianowym. Czasem jego praca wymaga przeprowadzenia aktualizacji z odcięciem dostępu do baz danych użytkownikom. Wtedy odbywa się ona nocą w godzinach będących najmniejszym utrudnieniem dla większości użytkowników.

Zabezpieczenia baz danych – działania administratora

jak zabezpieczyć bazy danychJednym z głównych zadań administratora baz danych jest zapewnienie ich kompleksowej ochrony. Zabezpieczenie baz powinno się odbywać na wielu płaszczyznach.

Podstawowym aspektem jest zaplanowanie rozmieszczenia serwerów bazodanowych w infrastrukturze. Najczęściej administrator baz danych, obejmując stanowisko otrzymuje pewien „stan działający”. Nie może zatem sam zaprojektować struktury bazy, właściwości użytkowników czy mechanizmów wymiany danych.

Najpopularniejszy model trójwarstwowy aplikacji obejmuje: interfejs webowy, serwer aplikacyjny i bazę. Administrator baz danych powinien zabezpieczyć te najważniejsze elementy w różnych strefach bezpieczeństwa. Jest to niezwykle istotne w przypadku aplikacji dostępnych z internetu. Doświadczony administrator systemów umieszcza bazę danych w sprawdzonym i kontrolowanym środowisku – np. centrum danych. Samo odseparowanie najważniejszego elementu nie gwarantuje bezpieczeństwa jednak daje pewne możliwości obwarowania każdego elementu systemu urządzeniami kontroli dostępu.

Podstawową metodą zabezpieczenia baz danych jest hardening, który polega na zmianie i dostrojeniu domyślnych parametrów konfiguracyjnych. W ramach tego procesu administrator baz danych usuwa konta domyślne i zmienia hasła tym, które są niezbędne. Aktywuje natywne mechanizmy audytu, np. alterowanie w przypadku wielokrotnych nieudanych prób logowań.

Dodatkowe działania zabezpieczające system to:  aktualizacja zarówno systemu operacyjnego, jak i samej bazy danych, okresowe prowadzenie audytów bezpieczeństwa.