Zarządzanie danymi

Bazy danych wykorzystuje się w każdej firmie. Są jednak przedsiębiorstwa, które gromadzą ich ogromne ilości – tak duże, że wymagają one specjalnej osoby, która przez 24 godziny na dobę będzie nimi zarządzała i weryfikowała poprawność ich przepływu. Zajmuje się tym administrator baz danych.

Jego głównym zadaniem jest wprowadzanie danych do baz danych, zarządzanie ich przepływem oraz dbanie o ich prawidłowe funkcjonowanie. Administrator baz danych ma pracę ściśle umysłową. Wymaga ona długotrwałego siedzenia przed komputerem w biurze i wprowadzania danych. Od czasu do czasu wymagane są prace wdrożeniowe, które wymagają znajomości obsługi programów do baz danych oraz umiejętności informatycznych na zaawansowanym poziomie.

Praca ta może wydawać się dość monotonna – bardzo często pracuje się bez większego kontaktu z innymi ludźmi, nie ma się do czynienia z klientami. Praca wykonywana jest samodzielnie na samodzielnym stanowisku, często w odrębnym biurze lub boksie. Od czasu do czasu administrator baz danych kontaktuje się z innymi pracownikami telefonicznie lub osobiście. Zgłaszają oni różne awarie i problemy z dostępem do danych, które natychmiast wymagają rozwiązania. Jest to zatem praca, na której ciąży ogromna odpowiedzialność.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.