Praca przy bazach danych

Bazy danych są w wielu firmach podstawowym narzędziem pracy większości działów. Są to wszelkie informacje dotyczące danych pracowników, klientów i kontrahentów, przeprowadzanych transakcji i wszystko, co można zgromadzić w formie cyfrowej w specjalnych systemach bazodanowych. Jak łatwo się domyślić, są one bardzo rozległe – tym bardziej, im większy zasięg ma firma.

Dostęp do baz danych powinien być ściśle określony, nie wszyscy pracownicy mają możliwość wglądu do wszystkich informacji. Muszą one być również bezpieczne, co oznacza niemożliwość wyciekania jakichkolwiek poufnych informacji na zewnątrz.

Administrator baz danych to osoba odpowiedzialna w firmie właśnie za to, aby odpowiedni pracownicy mieli dostęp do odpowiednich danych. To on właśnie wprowadza wszelkie dane do systemu, zobowiązany jest do tworzenia kopii zapasowych niektórych poufnych danych i gromadzenia ich. Jego zadaniem jest również dbałość o bezpieczeństwo i poufność zapisanych w systemach danych.

Na to stanowisko zatrudnia się wyłącznie osoby z wykształceniem wyższym informatycznym lub pokrewnym, pozwalającym na sprawne poruszanie się w zakresie baz danych. Jednym z wymagań jest również dobra znajomość języka angielskiego.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.