PostgreSQL Administrator
[online recruitment]
Location: Remote Poland
Reference number: VR-61166
Project Description:

We are looking for a hands-on DBA, technologist and architect who has experience in PostgreSQL implementation to focus on building the PostgreSQL Databases and administer them. This may also include migration of DBs and post-migration support from other RDBMS like Oracle etc. Youll be working in the Regional Level 3/SME team with Project Managers, SMEs, Database Engineering and Operations support dedicated to this function.

Responsibilities
 • Day to day administration PostgreSQL Databases
 • Experience in PostgreSQL Installation 11,12 Production support
 • Experienced in Backup & Recovery using native Backup utilities and logical / physical backups
 • Monitoring and optimizing the performance of the database
 • Experience in user management and authentication methods
 • Implemented and Configured Postgresql Replication for more than one hot Standby and also handled concepts like transferring WAL to standby machines to make sure zero percent data loss.
 • Troubleshooting end user queries related to connectivity, performance, space etc.
 • Well versed with Vacuuming concepts
 • Creation of Clone Database for Development/Testing Environments
 • Upgrades of PostgreSQL Databases and migrations from other RDBMS
 • Installing and working on tools & clients like pgadmin
 • Automate and perform regular database maintenance (e.g., Vacuum, Reindexing, Archiving, Connection pooling).
 • Out of hours rota and weekend working as required.
 • Ensure compliance with operational / change management guidelines.
 • Support for application and infrastructure BCM tests.
 • Knowledge of supporting Databases on cloud would be advantage.
Skills
 • 5+ years of experience in providing DBA support for a medium/large number of databases in PostgreSQL. Experience in any other RDBMS technology will be a plus

You will have experience and knowledge of:

 • PostgreSQL 11,12
 • Replication and Disaster Recovery tools like Patroni
 • Backups management using pgbasebackup, pgdump etc.
 • SSL / Non-SSL based connections
 • LDAP / Kerberos based user authentications
 • Utilities like pgadmin, pg_badger
 • Automation experience using shell scripts, iPSoft, Python, etc is a plus
Our offer
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Please send your CV with consent for processing your personal data for recruitment purposes using the below button
APPLY
Informujemy, że administratorem danych jest Luxoft z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Podobne ogłoszenia

oferta pracy

wczoraj

Administrator baz danych

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

małopolskie / Kraków

Będziesz częścią międzynarodowego zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój systemów bazodanowych działających na wewnętrzne potrzeby IBM, jak i wspierających procesy biznesowe dla zewnętrznych klientów. Stanowisko obejmuje przede wszystkim...

Więcej
oferta pracy

wczoraj

Infrastructure Consultant - Senior Database Administrator

Capgemini Service

śląskie / Katowice

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Very good knowledge of English, Efficient task management skills, Proactive approach &...

Więcej