W związku z realizacją projektu pt; „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” finansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0033/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”

Specjalista ds. Gromadzenia Danych
Miejsce pracy: Gdańsk
P/28R21/DEG
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Digitalizacja danych analogowych do odpowiedniej postaci cyfrowej,
 • Wprowadzanie metadanych w odpowiednim formacie dla gromadzonych ORD,
 • Udział w pracach opracowywania standardów opisu dla ORD i scenariuszy badawczych,
 • Udział w pracach przy opracowywaniu algorytmów migracji niekompletnych metadanych do aktualnych standardów,
 • Rozpoznawanie oraz  klasyfikacja zmian i chorób  na  podstawie  zmian  morfologicznych   w   komórkach i  tkankach,
 • Określanie na podstawie badań oraz dodatkowych oznaczeń czynników prognostycznych i predykcyjnych,
 • Zbieranie materiału tkankowego, kolekcjonowaniu zbiorów i ich odpowiednim opisywaniu z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • Właściwe znakowanie obrazów i ich zabezpieczenie,
 • Wdrażanie oprogramowania do analiz obrazów oraz dokumentowanie procesów histologicznych,
 • Przeprowadzanie analiz, prezentowanie i publikowanie wyników badań.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia wyższego,
 • Kilkuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie gromadzenia danych i analiz,
 • Znajomości prawidłowego przebiegu i dokumentacji badań medycznych.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę lub współpracę na podstawie umowy cywilno-prawnej do 31.12.2021 r.,
 • Pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • Pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • Współpracę w ramach prestiżowego projektu „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”.

Podobne ogłoszenia

oferta pracy

wczoraj

Oracle Exadata Administrator

Be | Shaping the Future Poland

mazowieckie / Warszawa

Role: Oracle Database administration (Exadata, classic environment) Analysis of current perimeter and needs for future setups Supporting evaluations with application teams on the migration strategy/Database needs Preparing the migration plans in alignment with...

Więcej
oferta pracy

wczoraj

Database Engineer

Allegro

wielkopolskie / Poznań

Opis stanowiska Dlaczego miał(a)byś z nami pracować? w Allegro spotkasz się przetwarzaniem petabajtów danych i miliardów zdarzeń dziennie będziesz eliminować tradycyjną infrastrukturę na rzecz usług bazodanowych, zarządzanych w chmurze publicznej i/lub...

Więcej