Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116907

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy oparte na poszukiwaniu, identyfikowaniu i wskazywaniu tendencji oraz schematów działania w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 • Analizuje informacje dostępne w bazach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz współpracuje z innymi stanowiskami w Departamencie Informacji Finansowej (IF), instytucjami krajowymi, a także międzynarodowymi.
 • Realizuje procesy testowania oraz analizowania modeli i strumieni na potrzeby automatycznej analizy transakcji progowych i innych informacji dostępnych w bazach GIIF oraz nowych aplikacjach analitycznych.
 • Przygotowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bazującą na ww. ocenie – we współpracy z innymi komórkami wewnętrznymi i jednostkami współpracującymi.
 • Sporządza propozycje zmian legislacyjnych na podstawie wyników krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokonuje oceny i analizuje obowiązujące rozwiązania prawne, w tym ich skuteczność, a także przygotowuje propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnym.
 • Współpracuje z jednostkami współpracującymi, w tym poprzez udział w pracach grup roboczych oraz międzyresortowych zespołach, których zakres działania 2 odnosi się do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Współpracuje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej, a także międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie analiz strategicznych i krajowej oraz ponadnarodowej oceny ryzyka dotyczącej prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analizy danych w dużych bazach danych przy pomocy narzędzi informatycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości departamentu
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa karnego
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego
 • Wiedza w zakresie oprogramowania analitycznego i metod analizy danych
 • Wiedza w zakresie statystyki i metod statystycznych
 • Umiejętność posługiwania się programem Excel na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego innego niż język angielski (preferowane języki UE lub jęz. rosyjski) na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości departamentu
 • Szkolenie z oprogramowania aplikacyjnego w systemie SIGIIF
 • Szkolenie z oprogramowania do statystycznej analizy danych na poziomie podstawowym
 • Szkolenie z oprogramowania data mining na poziomie podstawowym
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu metod prania pieniędzy
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu metod finansowania terroryzmu
 • Umiejętność posługiwania się językiem SQL lub Python co najmniej na poziomie podstawowym

Podobne ogłoszenia

oferta pracy

wczoraj

Master Data Specialist

Polpharma Biologics

mazowieckie / Duchnice, Warsaw

Your role The aim of the position is to supervise and maintain masterdata for Supply Chain, especially create, completeness and integrity of masterdata. Agree and create relevant procedures according to GMP and GDP. Supporting implementation of S4HANA. Your...

Więcej
oferta pracy

2023-03-23

Administrator sieci (Specjalista IT)

Bank Pocztowy S.A.

mazowieckie / Warszawa

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie projektów okablowania strukturalnego udział w projektach rozwojowych...

Więcej