administrator baz danych - najważniejsze umiejętnościAdministrator baz danych Gdynia posiada zazwyczaj określony zakres obowiązków, jednakowy we wszystkich mniejszych i większych instytucjach, firmach i przedsiębiorstwach, na który składa się:

 1. zarządzanie systemami komputerowymi i nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem;
 2. archiwizowanie danych;
 3. analizowanie efektywnego i prawidłowego działania baz danych;
 4. optymalne dostosowywanie aplikacji do wymagań użytkowników;
 5. ochrona danych i zabezpieczanie dostępu do informacji;
 6. porządkowanie i aktualizacja danych;
 7. organizowanie prac konserwacyjnych;
 8. szkolenie w zakresie konserwacji i użytkowania baz danych;
 9. organizowanie i planowanie prac podległego personelu, określanie szczegółowego zakresu obowiązków oraz uprawnień poszczególnych pracowników;
 10. wybór i weryfikowanie metod pomiarowych i programów testujących sprawność działania programów i sprzętu;
 11. opracowywanie zasad i procedur podłączenia nowych terminali użytkowników, zgodnie z kierunkami rozwoju danego systemu bazy danych;
 12. opracowywanie lub wdrażanie systemów zabezpieczających w zakresie tworzenia haseł dostępu do informacji;
 13. nadawanie praw użytkownikom tylko w zakresie koniecznym do ich działalności;
 14. opracowywanie lub wdrażanie metod utajniania danych w zależności od typu aplikacji, zastosowania bazy danych oraz liczby i grup użytkowników;
 15. podejmowanie szybkich decyzji na temat trybu pracy systemu bazy danych lub jej wyłączenia.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.